Archive

Posts Tagged ‘เกมปลูกดอกไม้’

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้ เกมส์ปลูกดอกไม้ในสวน

พฤศจิกายน 4, 2010 ใส่ความเห็น

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้ เกมส์ปลูกดอกไม้ในสวน

 

 วิธีเล่น เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้ เกมส์ปลูกดอกไม้ในสวน

อันดับแรก ต้องขุดหลุม จากนั้นใส่เมล็ด ที่ต้องการปลูก รดน้ำ เมื่อต้นโตเต็มที่

เราก็เก็บขาย ทำให้ได้ตามเป้าถึงจะผ่าน จากนั้นจะได้ไปเล่นด่านต่อไป ต้องระวัง เวลาหมด ด้วยนะ

ขอให้น้องๆ เล่นเกมส์ เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้ เกมส์ปลูกดอกไม้ในสวน กันให้สนุกสนานนะคะ

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

Advertisements

เกมส์ปลูกดอกไม้ส่งลูกค้าตามสั่ง เกมปลูกดอกไม้ส่งลูกค้า

พฤศจิกายน 4, 2010 ใส่ความเห็น

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

เกมส์ปลูกดอกไม้ส่งลูกค้าตามสั่ง เกมปลูกดอกไม้ส่งลูกค้า

 

วิธีเล่น เกมส์ปลูกดอกไม้ส่งลูกค้าตามสั่ง เกมปลูกดอกไม้ส่งลูกค้า

ใช้เมาส์คลิ๊ก ปลูกดอกไม้ ตามแปลงต่างๆ ที่มีอยู่ในสวน ปลูกดอกไม้ขายส่งลูกค้า ตามสั่ง

ขอให้น้องๆ เล่น เกมส์ปลูกดอกไม้ส่งลูกค้าตามสั่ง เกมปลูกดอกไม้ส่งลูกค้า ให้สนุกสนานนะคะ

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

เกมส์ปลูกดอกไม้ในกระถาง เกมปลูกดอกไม้ในกระถาง

พฤศจิกายน 4, 2010 ใส่ความเห็น

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

เกมส์ปลูกดอกไม้ในกระถาง เกมปลูกดอกไม้ในกระถาง เกมส์ปลูกดอกไม้

 

วิธีการเล่น เกมส์ปลูกดอกไม้ในกระถาง เกมปลูกดอกไม้ในกระถาง เกมส์ปลูกดอกไม้

คลิกที่หนังสือ เลือกชนิดของดอกไม้ที่จะปลูก- ใส่ปุ๋ย รดน้ำ- รถน้ำ ใส่ปุ๋ย

จนกว่าจะโต- พอ done แล้วกดที่รูปกล้อง จะถ่ายรูปออกมา

ขอให้น้องๆทุกๆคนสนุกกับ เกมส์ปลูกดอกไม้ในกระถาง

เกมปลูกดอกไม้ในกระถาง เกมส์ปลูกดอกไม้ นะคะ

 

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

พฤศจิกายน 4, 2010 ใส่ความเห็น

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

 

วิธีเล่น เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้ ดังนี้
คลิกพลั่ว เพื่อพรวนดิน
คลิกกระป๋องดอกไม้ เพื่อโรยเมล็ด
คลิกบัวรดน้ำ เพื่อรดน้ำ
คลิกที่กรรไกร เพื่อตัดหญ้าที่ขึ้นมาแทรก
คลิกที่ยาฆ่าแมลง เพื่อฆ่าแมลงที่มาตอมซึ่งจะทำให้ต้นไม้เหี่ยว
หากต้นไม้เหี่ยว คลิกยาสีแดงไปฉีด เพื่อชุบชีวิตต้นไม้ที่เหี่ยวได้

ขอให้สนุกสนานกับเกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้ นะคะ

เกมส์ปลูกดอกไม้ เกมปลูกดอกไม้

เกมส์จัดแปลงดอกไม้ เกมจัดแปลงดอกไม้ เกมส์ปลูกดอกไม้

พฤศจิกายน 3, 2010 ใส่ความเห็น